Katalog ubytování s přímými kontakty na penziony, priváty, chaty, hotely, ubytovny a levné ubytování na horách i ve městě.

Ochrana osobních údajů

TopUbytko.cz je správcem osobních údajů


Nakládáme s osobními údaji fyzických/právnických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku "GDPR")

1. Registrací a/nebo vytvořením inzerátu začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • jméno a příjmení
 • název firmy
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení nebo návštěva stránek
3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním katalogu a vyřizování vašich dotazů
 • ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je náš i váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • abychom vás mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je v katalogu nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných informací a služeb souvisejících s vašimi přáními, ve smyslu recitálu 47 GDPR

4. Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu trvání uživatelského účtu.

Zpracování údajů na základě souhlasu

1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pro vyřízení inzerátu je však nutné alespoň některé výše uvedené osobní údaje sdělit.

2. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.

3. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu a 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracování může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu infotopubytko.cz.

2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od TopUbytko.cz nebo jeho partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit zasláním e-mailu na infotopubytko.cz.

3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vás informujeme o souvisejících službách a produktech TopUbytko.cz.

4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu infotopubytko.cz
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu infotopubytko.cz
 • požadovat e-mailem na adrese infotopubytko.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě poskytneme.